Mgr. Stanislav Pavlů, advokát

Komplexní právní služby v širokém spektru právních odvětví

O mně

Jsem advokát vykonávající svou advokátní praxi v Praze. Poskytuji komplexní právní služby v širokém spektru právních odvětví, zejména se zaměřením na právo nemovitostí, právo korporací, smluvní agendu, sporovou agendu, obchodní právo, exekuční a insolvenční právo a správní agendu včetně oblasti stavebního práva.
Magisterské studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze jsem ukončil v roce 2010. V letech 2009/2010 jsem absolvoval jednoroční studijní pobyt na De Rijksuniversiteit Groningen (University of Groningen) v Nizozemském království se zaměřením na právo obchodních společností v rámci Evropské unie. Po vykonání koncipientské praxe jsem složil odbornou zkoušku a od ledna 2014 jsem zapsán jako advokát v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou. Své právní služby poskytuji v českém i anglickém jazyce.

Odměna

Konkrétní podmínky odměny advokát sjedná s klientem v rámci smlouvy o poskytování právních služeb.
Odměna za právní služby je obvykle stanovena dle níže uvedeného:
01

Smluvní odměna hodinová

Podle skutečně odpracovaného času advokáta (klient je na počátku informován o odhadu celkového času).
02

Smluvní odměna úkolová

Podle přesně stanoveného obsahu právní služby (např. sepis smlouvy, založení obchodní korporace atp.).
03

Smluvní odměna podílová

Podle hodnoty předmětu právní služby (hrazená při uskutečnění transakce či při úspěchu ve věci).
04

Mimosmluvní odměna

Stanovena dle vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., podle které se rovněž určuje výše náhrady nákladů právního zastoupení v soudním řízení.
Advokát vede přesnou evidenci úkonů právních služeb a vynaložených výdajů,
když tato evidence obsahuje minimálně přesný popis úkonu či výdaje, časovou náročnost úkonu a výše uskutečněného výdaje.

Kontakt

Hledáte-li kvalitní právní zastoupení a řešení Vašich právních záležitostí,
jsem Vám plně k dispozici s mojí odborností, znalostmi a zkušenostmi.

Mgr. Stanislav Pavlů, advokát

Přejít nahoru